Till minne

En genuin I 12:are, Torbjörn Titus, har lämnat oss för alltid. Saknaden är stor.

Torbjörn började sin militära bana som värnpliktig gruppchefselev vid dåvarande Kunglig Norra Smålands regemente, I 12 1958. Efter värnplikten anställdes han som korpral för att efter genomgången instruktörsskola befordras till furir. Efter fortsatt vidareutbildning och trupptjänst utnämndes han först till överfurir för att efter 12 års tjänst befordras till rustmästare. Sedan följde utnämning till fanjunkare och slutligen till löjtnant. Under sin drygt 40 åriga militära karriär kom han att tjänstgöra i flera olika befattningar bl.a. som instruktör och ställföreträdande plutonchef i pansarvärns- och granatkastartjänst, som ställföreträdande kurschef vid olika befälsutbildningar, som kompaniadjutant, som chef för garnisonens reseavdelning där det gällde att varje vecka se till att garnisonens och regementets över 1500 värnpliktiga kom hem och åter varje helg och mot slutet av karriären som ställföreträdande chef för värnpliktsavdelningen. Oavsett befattning löste Torbjörn alltid uppgifterna med högsta kvalité tack vare egenskaper som kunnighet, planeringsförmåga, noggrannhet, pliktkänsla och social förmåga. Torbjörn var uppskattad och omtyckt var han än verkade. Ett starkt bevis var att han utnämndes till ”Hederssubbe” av regementets och brigadens yngre befäl, tidigare benämnda subalternofficerare. Utnämningen var en livstidsutnämning som bara kommit ett fåtal befäl till del genom åren.

1961 gjorde Torbjörn utlandstjänst som gruppchef i FN-bataljon XI G stationerad i Gaza för att ett par månader senare rekryteras som ställföreträdande plutonchef till den nyuppsatta Kongobataljonen, XII K som nästan direkt hamnade i hårda strider där flera svenskar fick sätta livet till. Det var svåra upplevelser som Torbjörn ogärna ville tala om.

1964 blev det en ny FN-insats som ställföreträdande plutonchef på Cypern och FN-bataljon XXIV C.

Torbjörn var under många år en aktiv och engagerad medlem i I 12:s kamratförening och ingick under drygt 20 år i styrelsen som kassör. En uppgift som år efter år löstes på ett utomordentligt sätt.

Inte vid något enda årsmöte, trots revisorernas noggranna granskning, har det funnits något enda att anmärka på.

Även om Försvarsmakten och kamratföreningen tog en stor del av Torbjörns liv i anspråk så var det alltid familjen som kom främst och stod honom allra närmast. Även villan och trädgården på Fristadsvägen där familjen bodde under mer än 50 år vårdades med stor omsorg. Flaggan var alltid hissad på flaggdagar och vid firanden i familjen.

Avslutningsvis går våra tankar till hustrun Birgitta, och barnen Marie, Tomas och Peter med familjer som mist en kärleksfull och omtänksam make, pappa, farfar, morfar och svärfar .

Vila i frid Torbjörn!

I 12:s kamratförening genom

Kenneth Jägsander o Kurt-Lennart Larsson

Tidigare ordföranden

Torbjörn Titus

Inläggsnavigering


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *