Bli Medlem

Välkommen att bli medlem!

Om du önskar att bli medlem i I12 Kamratförening, fyll i formuläret nedan och skicka meddelandet samtidigt som du betalar avgiften till vårt bankgirokonto 801-5224.

Alternativt kontakta vår ordförande Stefan Elm eller styrelsen

styrelsen@i12kamrat.se

Avgifter:

Årsavgift 100 kr

Tidigare ständiga medlemmar uppmuntras att frivilligt insända 100 kr per år som gåva till kamratföreningen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.


I12s Kamratförening Stockholm

Årsredovisning 2022

Du kan ta del av årsredovisningen via en länk nederst på denna sida.

Protokoll från årsmöte 2023

Årsmötesprotokoll går att hämta via en länk nederst på denna sida.

Inbjudan till lunchmöte 18 April

kl. 11:30, i Blasieholmsrestaurangen, får vi lyssna till ett anförande av Röda korsets chef för Europa och Centralasienenheten, Andrei Engstrand-Neacsu. Han ansvarar för Svenska Röda Korsets respons till Ukraina-krisen inklusive insatser i grannländer såsom Moldova och Rumänien. Han kommer att ge en inblick i hur RK arbetar i de ockuperade områdena, hur krigsfångar kan besökas, hur RK bidrar till att reparera el- och vattenanläggningar och hus som förstörts och vilket stöd som ges de mest utsatta människorna i både Ukraina och grannländerna. Andrei har erfarenhet från Rumänien, Afrika, Balkan, Asien och Mellanöstern.

Anmälan till mötena sker senast fyra dagar före mötet. Avgiften för lunchen är 160 kr och betalas till skattmästaren i samband med mötet. Anmälan görs till Lars-Olof Svensson, tel. 08-591 152 08, 0763-14 47 49,  lo.svensson1@gmail.com.

I år är det 400 år sedan Kalmar regemente och Jönköpings regemente bildades. Detta kommer att uppmärksammas av I 12-föreningen i Eksjö med ett jubileumsarrangemang lördagen 1 juli i Eksjö. Närmare information om detta kommer längre fram.

Varmt välkommen, och tag gärna med medlemmar i andra kamratföreningar eller bekanta som är intresserade av ämnet!

Minnesskriften

Den 28 mars 2019 fyllde Kungl. Norra Smålands regementes kamratförening i Stockholm 75 år. I en minnesskrift, som presenterades och lämnades till medlemmarna den dagen, finns berättelser om föreningens verksamhet och om regementets 377-åriga historia samt om statsmakternas beslut under de senaste 100 åren om Sveriges försvar. En officer, som varit regementet trogen under hela sitt yrkesverksamma liv, och fyra regementschefer berättar om sin tid vid regementet. Skriften innehåller också en presentation av kamratföreningarna i Eksjö och Kalmar samt av vår förenings fadderförband MHS Karlberg och av Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund.
Alf Eckerhall, ordförande
alf.eckerhall@gmail.com

Medlemsavgiften: För 2023 är medlemsavgiften till I 12s kamratförening i Sth 200 kr och sätts in på plusgiro 54621-8 eller Swish +46706440077. Ange namn på inbetalningen.


Kalmarföreningen