Minolyckan för 80 år sedan

Vid övning med sprängtjänst på Ränneslätt 1943-03-06 inträffade en olycka i en övning med stridsvagnsminor. Instruktören, korpral Fagergren, skulle vid tillfället demonstrera hur man tände en paketladdning med olika elektriska tändare och soldaterna stod i en halvcirkel runt honom. Korpral

Läs mer

FN-Dagen

Lördagen 22 oktober genomfördes en sammankomst för att uppmärksamma FN-dagen. Sammankomsten anordnades av Eksjö Garnison och Svenska Kyrkan. Firandet sker årligen på lördagen i anslutning till FN-dagen 24 oktober. Inledningsvis skedde ett föredrag på Kyrkbacksgården av Mika Sörensen. Han berättade

Läs mer

En liten reseberättelse…

2021-12-07 KFÖ FPCS 1964/65 2021 i Jönköping, Skillingaryd, Vrigstad och Nydala Vår från 2020 framflyttade KFÖ, den trettonde i ordningen, genomfördes 9-10/9 2021 i Jönköping, Skillingaryd, Vrigstad och Nydala. Kl. 12.00 hälsade befälselev 61 Rundqvist ett tjugotal befälselever och CVBFH

Läs mer