Aktiviteter 2024

Under årsmötet den 23/2 fastställdes plan för verksamheter 2024. Här nedan presenteras dessa aktiviteter med den detaljnivå som för tillfället är känd. Mer information kommer efter hand, så håll ett öga på hemsidan… Torsdag 2024-03- 21 kl 12.00 veteranlunch  Föredrag

Läs mer

Årsmöte 2024

Kungl Norra Smålands Regementes kamratförening kallar / inbjuder sina medlemmar till Ordinarie årsmöte och årsmötesfest på Trianon fredagen 23 februari Program Motioner till årsmötet insänds till stefan.elm@treelm.se eller Stefan Elm, Bygatan 10, 57539 Eksjö. Handlingar erhålls vid mötet eller på

Läs mer

Höstaktiviteter 2023

Hej! Hoppas din sommar varit bra. Nu startar vi snart upp höstens aktiviteter . Veteranluncher Sista torsdagen i månaden träffas vi på Trianon för att äta ärtsoppa och lyssna på ett intressant föredrag. Anmälan sker senast på måndagen i genomförandeveckan

Läs mer

400-års jubileum

Kungl Norra Smålands regementets Kamratförening inbjuder medlemmar och gäster till 400-års jubileum. I år det 400 år sedan Smålandsregementena Kronobergs- Jönköpings- och Kalmarregementebildades. Som traditionsbärare av Jönköpings- och Kalmar regemente som 1948 ombildades tillKunglig Norra Smålands Regemente inbjuds till jubileumsfirande.

Läs mer