Minnesmärke Veteraner

Vår kamrat Gary Campbell har lämnat in ett medborgarförslag till Eksjö kommun om att skapa ett minnesmärke för veteraner, på samma sätt som finns på mängder av platser runt om i landet. Från medborgarförslaget: Jag, som både officer i Eksjö

Läs mer

FN-Dagen

Lördagen 22 oktober genomfördes en sammankomst för att uppmärksamma FN-dagen. Sammankomsten anordnades av Eksjö Garnison och Svenska Kyrkan. Firandet sker årligen på lördagen i anslutning till FN-dagen 24 oktober. Inledningsvis skedde ett föredrag på Kyrkbacksgården av Mika Sörensen. Han berättade

Läs mer

Lunch i Stockholm

Varmt välkommen till lunchsammanträden i I 12s kamratförening i Stockholm! Efter ett par år med mycket begränsad verksamhet hoppas vi kunna återgå till normal frekvens för våra aktiviteter. Vi börjar med två högaktuella ämnen, nämligen Turkiet och NATO samt Rysslands

Läs mer

Veteranluncher höst 2022

Veteranluncher i mäss Trianon 29 september, 27 oktober, 24 november.   Program hösten. -Vid septembermötet medverkar C Tillväxt- utvecklingssektorn, Eksjö kommun, Nina von Krusenstjerna och berättar om ledarskap och projektledarskap för utveckling. -Vid oktoberlunchen medverkar C Swedec Görgen Larsson under

Läs mer

Höstmönstring 2022

Årets huvudpunkt HÖSTMÖNSTRING 22 genomförs 220924. Under all enkelhet men med högt stridsvärde kommer vi att samlas på Mäss Trianon för attidka samkväm. Det utlovas god mat och dryck samt höga skratt och en och annan anekdot. Notera i almanackan

Läs mer

En liten reseberättelse…

2021-12-07 KFÖ FPCS 1964/65 2021 i Jönköping, Skillingaryd, Vrigstad och Nydala Vår från 2020 framflyttade KFÖ, den trettonde i ordningen, genomfördes 9-10/9 2021 i Jönköping, Skillingaryd, Vrigstad och Nydala. Kl. 12.00 hälsade befälselev 61 Rundqvist ett tjugotal befälselever och CVBFH

Läs mer

Nationaldagen 6 juni

Program Kl.11.30 Samling i Järnvägsparken (gäller ledare för deltagande organisationer) Samling övriga organisationsdeltagare och allmänhet. Samlingsmusik. Utdelning av små flaggor. Kl.11.50 Avmarsch mot Stora torget. Kl 12.00 Det officiella Nationaldagsprogrammet tar sin början på Stora torget. Kl.13.00 Hoppborg öppnarKl.14.30 Avslut och nedmontering av stånd, hoppborg

Läs mer

Veterandagen 29 maj

Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetetför fred i olika krishärdar runt om i världen. Under årets högtidlighållande genomförFörsvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjorde vid UNFICYP på Cypern

Läs mer