Aktiviteter 2024

Under årsmötet den 23/2 fastställdes plan för verksamheter 2024. Här nedan presenteras dessa aktiviteter med den detaljnivå som för tillfället är känd. Mer information kommer efter hand, så håll ett öga på hemsidan… Torsdag 2024-03- 21 kl 12.00 veteranlunch  Föredrag

Läs mer

Årsmöte 2024

Kungl Norra Smålands Regementes kamratförening kallar / inbjuder sina medlemmar till Ordinarie årsmöte och årsmötesfest på Trianon fredagen 23 februari Program Motioner till årsmötet insänds till stefan.elm@treelm.se eller Stefan Elm, Bygatan 10, 57539 Eksjö. Handlingar erhålls vid mötet eller på

Läs mer

Torbjörn Titus

Till minne En genuin I 12:are, Torbjörn Titus, har lämnat oss för alltid. Saknaden är stor. Torbjörn började sin militära bana som värnpliktig gruppchefselev vid dåvarande Kunglig Norra Smålands regemente, I 12 1958. Efter värnplikten anställdes han som korpral för

Läs mer

Kenneth Wennblom

Minnesord Kenneth Wennblom avliden den 28 november 2023 Kenneth föddes i Jönköping den 7 maj 1945. Följaktligen fick han även namnet Fred. Han började sitt arbetsliv tidigt. Främst inom Frödéns Ventilation, Stifab, där han arbetade i ca 30 år bl.a.

Läs mer

Höstaktiviteter 2023

Hej! Hoppas din sommar varit bra. Nu startar vi snart upp höstens aktiviteter . Veteranluncher Sista torsdagen i månaden träffas vi på Trianon för att äta ärtsoppa och lyssna på ett intressant föredrag. Anmälan sker senast på måndagen i genomförandeveckan

Läs mer

Tore Rodewald

Till minne Löjtnant Tore Rodewald har avlidit i en ålder av 66 år. Tore föddes i Kvillsfors och hans föräldrar, som kom från Tyskland i mitten av 1950-talet kom till Sverige och bosatte sig i Kvillsfors. Tore Rodewald utbildade sig

Läs mer