Torbjörn Titus

Till minne En genuin I 12:are, Torbjörn Titus, har lämnat oss för alltid. Saknaden är stor. Torbjörn började sin militära bana som värnpliktig gruppchefselev vid dåvarande Kunglig Norra Smålands regemente, I 12 1958. Efter värnplikten anställdes han som korpral för

Läs mer

Kenneth Wennblom

Minnesord Kenneth Wennblom avliden den 28 november 2023 Kenneth föddes i Jönköping den 7 maj 1945. Följaktligen fick han även namnet Fred. Han började sitt arbetsliv tidigt. Främst inom Frödéns Ventilation, Stifab, där han arbetade i ca 30 år bl.a.

Läs mer

Tore Rodewald

Till minne Löjtnant Tore Rodewald har avlidit i en ålder av 66 år. Tore föddes i Kvillsfors och hans föräldrar, som kom från Tyskland i mitten av 1950-talet kom till Sverige och bosatte sig i Kvillsfors. Tore Rodewald utbildade sig

Läs mer

Medlemsutskick

Under 2020 har vi pga. rådande pandemi vi fått ställa in huvuddelen av planerade aktiviteter.Detta tycks även fortsätt i inledningen av 2021. Det har redan tagits beslut att någon garnisonens dag/totalförsvarsdag ej kommer att genomföras 2021.Veterandagen kommer heller troligen inte

Läs mer

Varmt Tack

Styrelsens vädjan om bidrag till statyetten blev en succé. Det stora intresset för att bidra blev över all förväntan. Gåvorna täckte med råge kostnaderna och gav således ett litet överskott. Namnen på alla gåvogivare finns nu ingraverade på fundamentets baksida.

Läs mer

Årsmöte med ordförandebyte

Till I 12 kamratförenings årsmöte i mäss Trianon hade 50-talet medlemmar infunnit sig. Mötet inleddes med en fikastund varefter deltagarna fick se en film från utbildningsåret 1980/81 som speglade den omfattande verksamheten vid regementet från inryckning till utryckning. Många av

Läs mer