Kenneth Wennblom

Minnesord Kenneth Wennblom avliden den 28 november 2023 Kenneth föddes i Jönköping den 7 maj 1945. Följaktligen fick han även namnet Fred. Han började sitt arbetsliv tidigt. Främst inom Frödéns Ventilation, Stifab, där han arbetade i ca 30 år bl.a.

Läs mer

Höstaktiviteter 2023

Hej! Hoppas din sommar varit bra. Nu startar vi snart upp höstens aktiviteter . Veteranluncher Sista torsdagen i månaden träffas vi på Trianon för att äta ärtsoppa och lyssna på ett intressant föredrag. Anmälan sker senast på måndagen i genomförandeveckan

Läs mer

Tore Rodewald

Till minne Löjtnant Tore Rodewald har avlidit i en ålder av 66 år. Tore föddes i Kvillsfors och hans föräldrar, som kom från Tyskland i mitten av 1950-talet kom till Sverige och bosatte sig i Kvillsfors. Tore Rodewald utbildade sig

Läs mer

400-års jubileum

Kungl Norra Smålands regementets Kamratförening inbjuder medlemmar och gäster till 400-års jubileum. I år det 400 år sedan Smålandsregementena Kronobergs- Jönköpings- och Kalmarregementebildades. Som traditionsbärare av Jönköpings- och Kalmar regemente som 1948 ombildades tillKunglig Norra Smålands Regemente inbjuds till jubileumsfirande.

Läs mer

Aktiviteter sommar 2023

Hej! Årtalet 2023 innebär ett antal firande . Armén 500 år och smålandsregementena 400 år . Dessutom är det veterandagen 29 maj och nationaldag 6 juni. Kamratföreningen inbjuder till följande aktiviteter   Måndag 29 maj Uppmärksammande av veterandagen genom kort

Läs mer