FN-Dagen

Lördagen 22 oktober genomfördes en sammankomst för att uppmärksamma FN-dagen. Sammankomsten anordnades av Eksjö Garnison och Svenska Kyrkan. Firandet sker årligen på lördagen i anslutning till FN-dagen 24 oktober. Inledningsvis skedde ett föredrag på Kyrkbacksgården av Mika Sörensen. Han berättade

Läs mer