Lunch i Stockholm

Varmt välkommen till lunchsammanträden i I 12s kamratförening i Stockholm! Efter ett par år med mycket begränsad verksamhet hoppas vi kunna återgå till normal frekvens för våra aktiviteter. Vi börjar med två högaktuella ämnen, nämligen Turkiet och NATO samt Rysslands

Läs mer