Höstaktiviteter 2023

Hej! Hoppas din sommar varit bra. Nu startar vi snart upp höstens aktiviteter . Veteranluncher Sista torsdagen i månaden träffas vi på Trianon för att äta ärtsoppa och lyssna på ett intressant föredrag. Anmälan sker senast på måndagen i genomförandeveckan

Läs mer

Aktiviteter sommar 2023

Hej! Årtalet 2023 innebär ett antal firande . Armén 500 år och smålandsregementena 400 år . Dessutom är det veterandagen 29 maj och nationaldag 6 juni. Kamratföreningen inbjuder till följande aktiviteter   Måndag 29 maj Uppmärksammande av veterandagen genom kort

Läs mer

Verksamhetsplan 2022

Årsmötet – årsmötesmiddag fredagen 22 april Årsmötet kommer att genomföras fredagen 22 april. Inbjudan kommer att skickas ut senast 8 april. Om det inte är möjligt att genomföra mötet, kommer årsmötet att genomföras genom poströstning motsvarande årsmötet 2021. Veteranluncherna Veteranluncher

Läs mer